VSIP cam kết trở thành khu công nghiệp hàng đầu của Việt Nam cung cấp môi trường kinh doanh thuận lợi cho khách hàng. Mục tiêu của VSIP là chăm sóc khách hàng và cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đạt chất lượng.

Chi phí có hiệu quả

VSIP hướng đến việc cung cấp một môi trường kinh doanh có hiệu quả về chi phí với hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khách hàng là đối tác

VSIP xem khách hàng là đối tác và quyết tâm thực hiện việc hỗ trợ cũng như giúp đỡ các đối tác để họ đạt được thành công trong kinh doanh.

Môi trường và sự an toàn

VSIP cam kết bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp không bị ô nhiễm và cung cấp môi trường làm việc an toàn. VSIP cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp luật về môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Cải tiến liên tục

VSIP cam kết liên tục cải tiến trong qui trình làm việc và môi trường nhằm mang lại chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng của VSIP.
 
© 2019 Bản quyền 2013 thuộc VSIP

Đăng nhập

Tài khoản :
Mật khẩu :

Trợ giúp Login

Đăng ký nhận tin

* Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận tin mới & bản tin theo quý từ VSIP.