Tầm nhìn VSIP
Chúng ta là nhà phát triển khu liên hợp đô thị - công nghiệp hoàn thiện, thân thiện với môi trường và xem con người là trọng điểm, nhằm xây dựng môi trường sống, học tập, làm việc và vui chơi tối ưu cho mọi người.

Văn hóa VSIP
1. Khách hàng là trung tâm
Chúng ta cam kết với khách hàng mọi thứ chúng ta làm. Chúng ta tin rằng những thành công tiếp nối phụ thuộc vào mối quan hệ chiến lược và thân thiết với tất cả khách hàng và đối tác của chúng ta.

2. Tính chuyên nghiệp và chất lượng
Cung cấp dịch vụ và sản phẩm chất lượng là nhiệm vụ kinh doanh hàng đầu. Chúng ta hướng đến sự chuyên nghiệp nhằm cung cấp những cam kết có chất lượng hàng đầu trong mọi lĩnh vực. Không ngừng cải tiến chất lượng và đào tạo liên tục để duy trì giá trị cốt lõi của chính sách chất lượng.

3. Quan tâm và chăm sóc
Chúng ta đánh giá cao các nhân viên và thừa nhận sự thành công của công ty phụthuộc vào sự năng động, gắn bó và cống hiến của họ. Chúng ta cam kết mang lại một môi trường lợi ích nhất cho mọi người để phấn đấu và đạt đến thành công.
Chúng ta là một phần của một cộng đồng lớn và phải hoàn thành trách nhiệm của mình để đảm bảo sự phát triển bền vững, hòa hợp với việc bảo vệ môi trường và phát triển xã hội. Chúng ta cùng tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta giữ vững niềm tin vào việc phải bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai.

4. Làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp
Chúng ta tin rằng làm việc theo nhóm sẽ mang lại nhiều thành công hơn. Chúng ta tin tưởng vào việc giao tiếp cởi mở trực tiếp với khách hàng, mọi người và đối tác.

5. Tính trung thực
Tính trung thực là yếu tố quan trọng khi làm việc với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác và mọi người. Chúng ta luôn xử sự chân thành và tôn trọng nhau.
 
© 2019 Bản quyền 2013 thuộc VSIP

Đăng nhập

Tài khoản :
Mật khẩu :

Trợ giúp Login

Đăng ký nhận tin

* Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận tin mới & bản tin theo quý từ VSIP.