Hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh
Các Khu công nghiệp do VSIP phát triển thường đi liền với hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh bao gồm:
 • Mạng lưới hòa điện quốc gia (VSIP I)
 • Nhà máy điện VSIP (VSIP I)
 • Nhà máy xử lý nước thải
 • Hệ thống thoát nước
 • Hệ thống cáp viễn thông
 • Hệ thống đường nội bộ
Dịch vụ quản lý tài sản
Công ty dịch vụ quản lý tài sản (VSIP FMS), công ty con do VSIP thành lập, dem đến cho các khách hàng của VSIP dịch vụ quản lý tài sản tron gói bao gồm: Bảo vệ KCN 24/24, dịch vụ làm sạch, bảo trì và cảnh quan.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại website VSIP FMS: www.vsip-fms.com.vn

Các tiện ích trong Khu công nghiệp
 • Hải quan
 • Bưu điện
 • Ngân hàng
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Trung tâm hỗ trợ và tư vấn lao động
 • Chợ - Siêu thị - Trung tâm Thương mại
 • Trường học
 • Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
 • Khu nhà ở công nhân và chuyên gia
 • Nhà hàng và dịch vụ ăn uống
© 2019 Bản quyền 2013 thuộc VSIP

Đăng nhập

Tài khoản :
Mật khẩu :

Trợ giúp Login

Đăng ký nhận tin

* Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận tin mới & bản tin theo quý từ VSIP.