Cơ quan quản lý riêng
Duy nhất ở Việt nam, VSIP Bình Dương có cơ quan cấp phép tại chỗ. Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore là cơ quan quản lý hành chính nhà nước với chức năng hỗ trợ khách hàng từ khi thành lập cũng như trong quá trình hoạt động tại VSIP trong việc:

• Cấp phép đầu tư và các giấp phép theo quy định khác
• Hỗ trợ, tư vấn khách hàng về các quy định pháp luật cũng như những vấn đề liên quan trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp
VSIP mang đến cho các nhà đầu tư sự hỗ trợ chuyên nghiệp:

• Hướng dẫn và hỗ trợ các nhà đầu tư về thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.
• Tư vấn về đầu tư và các chính sách liên quan.

Văn phòng Hải quan tại chỗ
Với sự hỗ trợ của Nhà nước, Chi cục Hải quan được thành lập tại VSIP để hỗ trợ khách hàng:

• Thủ tục nhanh chóng.
• Kiểm tra và thông quan tại chỗ.

Công tác bảo trì và an ninh
• Đảm bảo an ninh trong khu vực công cộng.
• Vệ sinh khu vực công cộng và thu gom chất thải sinh hoạt.
• Bảo trì cảnh quan, cây xanh và các tiện ích chung trong khu công nghiệp.
• Bảo dưỡng đường nội bộ trong khu công nghiệp.

 
 
© 2019 Bản quyền 2013 thuộc VSIP

Đăng nhập

Tài khoản :
Mật khẩu :

Trợ giúp Login

Đăng ký nhận tin

* Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận tin mới & bản tin theo quý từ VSIP.