Qũy Học Bổng VSIP

Buổi trao tặng học bổng VSIP đầu tiên được tổ chức vào ngày 01 tháng 9 năm 2004, cho 20 em sinh viên. Tổng trị giá quỹ học bổng là 130 triệu đồng được trao cho 20 sinh viên và 10 học sinh phổ thông trung học.

Có thể nói VSIP là Khu công nghiệp duy nhất tại Việt Nam thực hiện việc trao học bổng cho các sinh viên. VSIP luôn dành rất nhiều sự quan tâm, tham gia và đảm nhận một phần trách nhiệm trong việc phát triển cộng đồng và luôn cố gắng để quan tâm giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Mục đích cuả quỹ học bổng này là giúp đỡ cho những sinh viên nghèo học giỏi có thể tiếp tục con đường học vấn của mình. Và hơn hết, những sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ trở về phục vụ cho tỉnh như một lực lượng nồng cốt cho sự phát triển kinh tế tỉnh nhà trong giai đoạn tiếp theo.

Những sinh viên nào quan tâm về quỹ học bổng VSIP, xin vui lòng gọi 0650-3743 898 gặp Cô Lê Thủy  phòng Dịch vụ khách hàng.
© 2019 Bản quyền 2013 thuộc VSIP

Đăng nhập

Tài khoản :
Mật khẩu :

Trợ giúp Login

Đăng ký nhận tin

* Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận tin mới & bản tin theo quý từ VSIP.