• Có mặt trên khắp Việt Nam với tổng quỹ đất trên 7.000 héc-ta
  • Thu hút hơn 10 tỷ đô-la tổng vốn đầu tư từ các khách hàng
  • 750 khách hàng từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ
  • Các khách hàng tại VSIP đem lại 200.000 việc làm
  • Môi trường sống, làm việc, học tập, vui chơi

Đăng nhập

Tài khoản :
Mật khẩu :

Trợ giúp Login

Đăng ký nhận tin

* Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận tin mới & bản tin theo quý từ VSIP.