14th VSIP Charity Day (3).JPG

The 14th VSIP Charity Day: A spring carnival for workers

- Themed “Spring Carnival 2017”, the 14th VSIP Charity Day raised US$50,000 for VSIP Charity Fund; 

- VSIP Music Competition’s final round with 34 performances;

- Charity Walk event attracted nearly 2,000 participants to raise fund for community. 

Binh Duong, January 14, 2017 – The 14th annual VSIP Charity Day, organised by Vietnam Singapore Industrial Park Joint Venture (VSIP JV), VSIP Management Board and VSIP Labor Union, has added another $50,000 to the humanitarian reach of the VSIP Charity Fund.

14th VSIP Charity Day (7).JPG

The two-day “Spring Carnival 2017”, which took place on January 14 and 15 in southern Binh Duong province’s VSIP I, featured many activities to celebrate the spring. The carnival atmosphere was made complete with a 70-stall Spring Fun Fair, Spring Carnival Musical Performances and Final Round of VSIP Got Talent 2016, Charity Walk and Spring Carnival Parade

Ngày hội đã thu hút sự tham gia của Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, lãnh đạo và nhân viên công ty VSIP, lãnh đạo một số công ty đang hoạt động trong KCN và hàng ngàn công nhân, nhân viên từ gần 300 công ty đang hoạt động tại KCN đến vui chơi và gây quỹ từ thiện. Toàn bộ số tiền thu được từ ngày hội sẽ đóng góp vào Quỹ từ thiện VSIP để tiếp tục duy trì các hoạt động từ thiện như: xây dựng nhà tình thương cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương; trao học bổng cho con em công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn hiện đang làm việc tại VSIP Bình Dương và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác ở địa bàn tỉnh Bình Dương; khám bệnh và phát thuốc cho người dân có hoàn cảnh khó khăn cư trú tại địa bàn tỉnh Bình Dương; hỗ trợ công nhân nghèo đang làm việc tại khu công nghiệp VSIP về mặt tài chính trong các tình huống khẩn cấp như nằm viện, phẫu thuật, bệnh hiểm nghèo, v.v.
14th VSIP Charity Day (4).JPG

The highlight of this year festival is the Charity Walk and Spring Carnival Parade on Sunday morning 15th January, 2017. The Charity Walk and Spring Carnival Parade attracted over 2,000 people from 27 organisations, marching four kilometres around VSIP. The organizers has granted many prizes to participating teams with big number of participants and best parading performance. Especially, 150 students from Vietnam – Singapore Vocational College and 20 students from Ho Chi Minh City’s University of Fine Arts also joined and partly created an 8-metre painting with colorful hand shapes displaying their contribution for a better community. 


14th VSIP Charity Day (5).JPG

In his opening remark, Mr Nguyen Thanh Trung, deputy head of the VSIP management board, said that VSIP Charity Day has become a cultural tradition in the VSIP community. The Charity Walk and Spring Carnival Parade attracted over 2,000 people from 27 organisations, marching four kilometres around VSIP.

14th VSIP Charity Day (1).JPG

At the opening ceremony on 14th January, 300 gifts were granted to the needy families working at companies in the park. Earlier, VSIP Union Trade and several companies in the park have granted thousands of free bus tickets and presents for workers to go home on Tet holiday.

At the opening ceremony on 14th January, 300 gifts were granted to the needy families working at companies in the park. Earlier, VSIP Union Trade and several companies in the park have granted thousands of free bus tickets and presents for workers to go home on Tet holiday.
Top